JS生成随机数/随机字符串的5种方法
本文最后更新于603 天前,其中的信息可能已经过时,如有错误请发送邮件到97376394@qq.com

 

1、第一种:使用randomString,e表示长度,默认32位

[precode]

function randomString(e) {  
  var e = e || 32,
  t = "ABCDEFGHJKMNPQRSTWXYZabcdefhijkmnprstwxyz2345678",
  a = t.length,
  n = "";  for (i = 0; i < e; i++) n += t.charAt(Math.floor(Math.random() * a));  return n
}
randomString(6);
[/precode]

2、生成随机数:

  原理是随机数和最大值减最小值的差相乘,最后再加上最小值

[precode]

// 代表生成100000-999999的随机数function GetRandomNum(Min,Max){    var Range = Max - Min;    var Rand = Math.random();    return (Min + Math.round(Rand * Range));
}
GetRandomNum(10000,999999);
[/precode]

3、对定义的数组字符集进行随机选取

[precode]

var str = ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'];
function generateMixed(n) {   var res = "";   for(var i = 0; i < n ; i ++) {     var id = Math.ceil(Math.random()*35);
     res += str[id];
   }   return res;
}
generateMixed(6);
[/precode]

4、生成随机数转成36进制,再截取部分

[precode]

//Math.random() 生成随机数字, eg: 0.123456//.toString(36) 转化成36进制 : "0.4fzyo82mvyr"//.slice(-8); 截取最后八位 : "yo82mvyr"var str = Math.random().toString(36).slice(-6);

[/precode]

5、对字符串集合随机排列,随机输出指定的长度

[precode]

function randomString(length) {  var str = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';  var result = '';  for (var i = length; i > 0; --i) {
    result += str[Math.floor(Math.random() * str.length)]; }
 return result;
}
randomString(6);

 

暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇